Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Łódzkie aukcje drewna specjalnego

Łódzkie aukcje drewna specjalnego

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w Łódzkich Aukcjach Drewna Specjalnego


W ofercie sprzedaży w łącznej ofercie 1529 m3 znajduje się  surowiec:
-  dębowy w ilości  886 m3 ,
-  sosnowy w ilości  562 m3 ,
-  jodłowy w ilości  81 m3 .
Najcenniejsze pod względem jakości wielkowymiarowe drewno dębowe,  sosnowe i jodłowe przygotowane zostało do sprzedaży w postaci kłód        i dłużyc pogrupowanych w ilościach odpowiadających jednemu ładunkowi transportowemu.
Drewno sprzedawane będzie za pośrednictwem aplikacji e – drewno.
Terminy zakończenia aukcji: 27 październik  – 18 listopad 2022 r.
W ramach Łódzkich Aukcji Drewna Specjalnego ogłoszonych zostanie łącznie 65 aukcji, na łączną masę 1529 m3  w tym:
- drewno wielkowymiarowe dębowe:
  Nadleśnictwo Brzeziny  - 2 aukcje o łącznej miąższości 42 m3
  Nadleśnictwo Kolumna  - 5 aukcji o łącznej miąższości 100 m3    
  Nadleśnictwo Kutno  - 12 aukcji o łącznej miąższości 248 m3
  Nadleśnictwo Łąck  - 2 aukcje o łącznej miąższości 44 m3
  Nadleśnictwo Piotrków – 2 aukcje o łącznej miąższości 46 m3
  Nadleśnictwo Płock – 5 aukcji o łącznej miąższości 97 m3
  Nadleśnictwo Poddębice – 3 aukcje o łącznej miąższości 63 m3
  Nadleśnictwo Smardzewice – 1 aukcja o łącznej miąższości 20 m3
  Nadleśnictwo Radziwiłłów –  5 aukcji o łącznej miąższości 100 m3        
  Nadleśnictwo Złoczew  - 3 aukcje o łącznej miąższości 66 m3
  Nadleśnictwo Wieluń – 3 aukcje o łącznej miąższości 60 m3
- drewno wielkowymiarowe jodłowe:
  Nadleśnictwo Kolumna – 3 aukcje na masę 81 m3   
- drewno wielkowymiarowe sosnowe:
  Nadleśnictwo Gostynin – 9 aukcji o łącznej miąższości 270 m3
  Nadleśnictwo Bełchatów – 6 aukcji o łącznej miąższości 180 m3
  Nadleśnictwo Opoczno – 2 aukcje o łącznej miąższości 60 m3
  Nadleśnictwo Brzeziny – 2 aukcje o łącznej miąższości 52 m3

Zachęcamy do skorzystania ze strony  https://aukcje.lasy.com.pl/
na której zamieszczone są:
- zdjęcia i filmy przedstawiające oferowane drewno
- lokalizacje placów ekspozycyjnych
- wzory umów
- link do aukcji e - drewno
- kontakty ( telefony i adresy mailowe do pracowników nadleśnictw)
Zapraszamy do oględzin surowca w okresie 5 dni roboczych poprzedzających termin zakończenia  aukcji,
w godz. 800 - 1500 na placach ekspozycyjnych nadleśnictw biorących udział w Łódzkich Aukcjach Drewna Specjalnego
Szczegółowych informacji udzieli Wydział Gospodarki Drewnem
e-mail: marketing@lodz.lasy.gov.pl
Serdecznie zapraszamy!