Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Spalsko - Rogowskie"

Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP) zostały powołane w celu: wszechstronnego rozpoznania stanu biocenozy leśnej i kierunków zachodzących w niej zmian, trwałego zachowania lub odtworzenia naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na zasadach ekologicznych, integrowania celów gospodarki leśnej z aktywną ochroną przyrody, promowania wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, prowadzenia prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w aspekcie upowszechniania zasad ekorozwoju na całym obszarze działania LP, prowadzenia szkoleń leśników i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Położenie:

LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie" ustanowiono Zarządzeniem Nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 października 2002 r. w sprawie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie" (ZO-731-18/02).Jest to (wraz z LKP „Lasy Mazurskie") „najmłodszy" LKP w Polsce, położony na terenie województwa łódzkiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i obejmuje następujące obszary:

 • Nadleśnictwo Brzeziny – pow. 14 434 ha, w tym: obręb leśny Brzeziny (pow. 7743,19 ha) oraz obręb leśny Regny (pow. 6690,73 ha);
 • Nadleśnictwo Spała – pow. 15 542 ha, w tym: obręb leśny Lubochnia (pow. 7053 ha) oraz obręb leśny Spała – (pow. 8489 ha).
 • Na podstawie wniosku Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) włącza się w skład LKP „Lasy Spalsko Rogowskie", Leśny Zakład Doświadczalny (LZD) Rogów, należący do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W skład LZD Rogów (o pow. 3691 ha) wchodzą: Nadleśnictwo Rogów, Szkółkarski Ośrodek Szkoleniowy, Arboretum oraz Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej.

Ogólna powierzchnia LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie" wynosi 33 667 ha.

Warunki lokalne:

Zmiany zakresu i rangi zadań leśnictwa związane z polityką zrównoważonego rozwoju i realizacją koncepcji lasu wielofunkcyjnego, który dostarczać ma surowiec drzewny, pełnić funkcje ekologiczno – ochronne, ogólnospołeczne i rekreacyjne, stanowić środowisko życia roślin i zwierząt oraz istotny składnik krajobrazu, powodują konieczność takiego prowadzenia gospodarki leśnej, aby zachować równowagę środowiska i utrzymać lub przywracać stabilność ekosystemów leśnych. Realizacja powyższego postulatu wymaga spełnienia dwóch warunków.

Po pierwsze należy wyróżnić te cechy zbiorowisk leśnych, które determinują możliwość pełnienia określonej funkcji lasu oraz uzyskać wiarygodne informacje dotyczące tych cech.

Po drugie, informacje opisujące aktualne zdolności drzewostanów do pełnienia określonego rodzaju funkcji należy wykorzystać do podejmowania trafnych decyzji w zakresie gospodarki leśnej. Wiąże się z tym potrzeba pewnej weryfikacji treści pojęcia „gospodarka leśna". Nadawać ono powinno ogólny sens funkcjonowania leśnictwa i podejmowanych przez człowieka działań, które uwzględniać powinny przyrodniczy, gospodarczo - ekonomiczny i ogólnospołeczny punkt widzenia.

Oznacza to, że właściwa gospodarka leśna sprzyja wszechstronnemu wykorzystaniu zasobów leśnych przy uwzględnieniu:

 • obowiązujących celów hodowlanych, produkcyjnych i ochronnych,
 • istniejących warunków przyrodniczych,
 • zagrożeń środowiska leśnego,
 • obecnego stanu lasu,
 • oczekiwań społecznych.

Podstawowymi celami LKP „Lasy Spalsko -Rogowskie" jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, kompleksowa ochrona zasobów przyrody w lasach, propagowanie w gospodarce leśnej proekologicznych technologii oraz edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa.

DO MAPY LKP

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

XXIV Hubertus Spalski

XXIV Hubertus Spalski

XXIV Hubertus Spalski odbędzie się w dniach 7-8 października 2023 r. w miejscowości Spała, w województwie łódzkim – to otwarta impreza myśliwska i jeździecka.

Mieszkańcy Spały i licznie odwiedzający ją turyści, przyjeżdżający z całej Polski, w czasie dwudniowej imprezy plenerowej poznają wiele leśnych ciekawostek oraz tradycje związane z łowiectwem i jeździectwem, łącznie z tradycyjną gonitwą „za lisem”.

Hubertus Spalski to dla uczestników okazja do posmakowania dziczyzny, zapoznania się z ubiorem i sprzętem myśliwskim oraz jeździeckim. 7 października na placu przy stawie w Spale odbędzie się Hubertowski Piknik Rodzinny, a 8 października łąki nadpilickie (pomiędzy Spałą a Brzustowem) staną się sceną dla wspaniałych pokazów jeździeckich.

Dzień pierwszy (sobota, godz. 10:00-16:00, plac przy stawie w Spale)

 •  Hubertowski Piknik Rodzinny – atrakcje i konkursy dla całych rodzin
 •  Pokazy Psów Myśliwskich
 •  Jarmark Hubertowski
 •  Zupa z darów spalskich lasów – zapraszają leśnicy i Chef Jakub Wolski Hell's Kitchen
 •  Akcja SadziMY na 100-lecie Lasy Państwowe – odbierz sadzonkę rodzimego drzewa od Nadleśnictwo Spała, Lasy Państwowe
 •  Edukacja leśna i łowiecka

Dzień drugi (niedziela, teren łąk nadpilicznych)

 •  Pokazy jeździeckie, zaprzegów
 •  Pokazy sokolnicze
 •  Jarmark Jeździecki
 •  Konkursy i liczne atrakcje dla najmłodszych
 •  Strefa gastronomiczna
 •  Gonitwa główna - Pogoń za lisem

Byliście w Spale? Jeśli nie, to świetna okazja by to nadrobić. Do tej pięknej, pełnej śladów historii, miejscowości wypoczynkowej (i sportowego ośrodka) dojedziecie z Łodzi pociągiem Połączenie kolejowe ze Spałą istnieje już od ponad 100 lat! Warto zaplanować cały dzień na zwiedzanie!

Link do wydarzenia na facebooku:

https://facebook.com/events/s/xxiv-hubertus-spalski-7-8-pazd/1339663633287782/

Głównymi organizatorami imprezy są: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Spała, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Spalski Hubertus Jeździecki, Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale oraz Gmina Inowłódz (na której terenie leży Spała).