Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

SZACOWANIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ LEŚNĄ

Gdzie zgłosić szkodę od zwierzyny leśnej  ....... zobacz

Wniosek o szacowanie szkody ...... pobierz

 

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 2018 roku poz. 651. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Na terenie Nadleśnictwa  Spała istnieje Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ) o powierzchni całkowitej  15297,00 ha, poza tym jest  8 obwodów łowieckich dzierżawionych.

Wyniki inwentaryzacji z roku 2018:  584 szt. jeleni ( wtym OHZ - 330), 1515  szt. saren, dzików –111 szt. , lisów 330 szt.

 

 

SPALSKA KOLEKCJA POROŻY

 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

NOC CIEMna

NOC CIEMna

Pierwsze takie wydarzenie u nas!

Nadleśnictwo Bełchatów zaprasza do Szkółki Leśnej Borowiny 3 czerwca 2022 na NOC CIEM.

Nocne motyle żyją bardzo blisko nas, a my często ich nie zauważamy. Zatrzymajmy się na chwilę i odkryjmy razem ten nieznany świat owadów. Przekonajmy się, jaki jest różnorodny, jakie ma barwy i kształty.

W programie między innymi otwarcie czasowej wystawy fotograficznej Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego pt. „One żyją wśród nas”. Wyjaśnimy również, jak należy korzystać z przewodnika online po motylach świata „Lepidoptera Mundi”. Zdobędziecie również wiele cennych informacji na temat ciem podczas prelekcji Jacka Nowaka pt. „Nocni wędrowcy”.

Na spotkaniu spojrzymy na owady z dwóch różnych stron- okiem artystów fotografów, członków Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego, ale również okiem naukowców- członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Po częściach artystycznych i naukowych przejdziemy do najbardziej wyczekiwanej części Nocy Ciem, czyli wabienia do ekranu owadów razem z Jackiem Nowakiem i Robertem Sobczykiem.

Liczba miejsc ograniczona- obowiązują zapisy pod numerem tel. 513 752 331.

Prowiant na ognisko należy przynieść we własnym zakresie. Prosimy zabrać ze sobą sztućce, kubki i talerze (najlepiej wielorazowe).

Prosimy zabrać ze sobą czołówki lub latarki i zadbać o odpowiedni ubiór.

 

Lokalizacja:

 

 

Materiały do pobrania