Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronioneg krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W obrębie Lubochnia, Rozporządzeniem Nr 36 Wojewody Skierniewickiego został utworzony  Obszar Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki 

Jest to obszar o urozmaiconej rzeźbie , położony w całości w dorzeczu Rawki i obejmuje jej tereny źródliskowe na terenie Wzniesień Łódzkich. O jego walorach krajobrazowych decyduje urozmaicona rzeźba z niewielką mozaiką kompleksów leśnych, łąk i gruntów rolnych. Jego całkowita powierzchnia wynosi 8.400 ha, z czego 2.220 ha  znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Spała. Łączna powierzchnia gruntów nadleśnictwa w opisywanym obszarze wynosi jedynie 31,35 ha.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

104 rocznica odzyskania niepodległości

104 rocznica odzyskania niepodległości

W przeddzień 104 rocznicy Nadleśnictwo Spała uczciło odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Reprezentacja pracowników, na czele z Nadleśniczym Panem Jackiem Wójtowiczem, złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze pod Pomnikiem przy Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich w Spale oraz przed krzyżem powstańczym w sąsiedztwie Nadleśnictwa Spała. Leśnicy oddali hołd wszystkim, którzy polegli w walce o wolną Polskę.