Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronioneg krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W obrębie Lubochnia, Rozporządzeniem Nr 36 Wojewody Skierniewickiego został utworzony  Obszar Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki 

Jest to obszar o urozmaiconej rzeźbie , położony w całości w dorzeczu Rawki i obejmuje jej tereny źródliskowe na terenie Wzniesień Łódzkich. O jego walorach krajobrazowych decyduje urozmaicona rzeźba z niewielką mozaiką kompleksów leśnych, łąk i gruntów rolnych. Jego całkowita powierzchnia wynosi 8.400 ha, z czego 2.220 ha  znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Spała. Łączna powierzchnia gruntów nadleśnictwa w opisywanym obszarze wynosi jedynie 31,35 ha.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Festiwal Światła 2022

Festiwal Światła 2022

Za nami kolejna, dwunasta, edycja Light.Move.Festival.! Lasy Państwowe po raz drugi były Partnerem tego wspaniałego wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz naszego miasta i jak zawsze zgromadziło tłumy na ulicach Łodzi.

Łódź w miniony weekend ponownie stała się Polską stolicą sztuki światła. Tegoroczna edycja kręciła się wokół tematu PRZEBUDZENIA i zachwycała różnorodnością świetlnych form. Po raz pierwszy w programie znalazło się ponad 45 punktów, w tym aż szesnaście – więcej niż kiedykolwiek wcześniej – widowiskowych wielkoformatowych projekcji.

Co więcej, wiele z nich skupiało się na „przebudzeniu” w naturze – miłośnicy przyrody mogli być w tym roku bardzo usatysfakcjonowani, gdyż to właśnie przyroda najmocniej inspirowała artystów. Przygotowana na tę okazję animacja Lasów Państwowych spotkała się z pozytywnym odbiorem, a motywem przewodnim dla projekcji pozostało hasło towarszyszące naszej pracy od lat: dla lasu, dla ludzi. W treści spotu przygotowanego w technice POP UP pojawiły się także hasła: drewno jest z lasu oraz lasów w Polsce przybywa.

W programie LMF 2022 nie zabrakło także muzycznych atrakcji i działań edukacyjnych, skierowanych do odbiorców w różnym wieku, w tym cieszące się popularnością warsztaty fotografowania nocą.

O festiwalu

Light.Move.Festival. na przełomie lat zdobył uznanie łodzian oraz liczne nagrody. To impreza znana w całej Polsce i licznie naśladowana w innych miastach. Za organizację wydarzenia odpowiedzialna jest od 12 lat Fundacja Lux Pro Monumentis należąca do sektora pozarządowego. Działa i realizuje otwarte, bezpłatne wydarzenie promujące nasze miasto i cieszące mieszkańców, dzięki Partnerom, Sponsorom, darowiznom. Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę i również pojawić się w kilku festiwalowych lokalizacjach.

Wydarzenia festiwalowe adresowane są do wszystkich, zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych, którzy zafascynowani działaniami artystycznymi, odwiedzają i poznają woj. łódzkie podczas kolejnych edycji LMF. Atrakcje festiwalu odwiedziło każdego dnia kilkadziesiąt tysięcy osób!

Lasy Państwowe widoczne były w kilku punktach miasta:

• animacja ścianie budynku kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 147-149;

• animacja ścianie budynku kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 90;

• drzewie w parku Sienkiewicza - ekspozycja logotypu na koronach drzew w miejskim parku, w towarzystwie iluminacji zieleni;

• powierzchni instalacji przestrzennej Flower Power (instalacja artystyczna nawiązująca do świata natury i roślinności) - ekspozycja logotypu;

• animacja na ścianie w obszarze EC1;

• logo na tablicach informacyjnych w terenie Festiwalu;

 

foto: materiały LMF i własne