Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronioneg krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W obrębie Lubochnia, Rozporządzeniem Nr 36 Wojewody Skierniewickiego został utworzony  Obszar Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki 

Jest to obszar o urozmaiconej rzeźbie , położony w całości w dorzeczu Rawki i obejmuje jej tereny źródliskowe na terenie Wzniesień Łódzkich. O jego walorach krajobrazowych decyduje urozmaicona rzeźba z niewielką mozaiką kompleksów leśnych, łąk i gruntów rolnych. Jego całkowita powierzchnia wynosi 8.400 ha, z czego 2.220 ha  znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Spała. Łączna powierzchnia gruntów nadleśnictwa w opisywanym obszarze wynosi jedynie 31,35 ha.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Pamięć o bohaterach nigdy nie przemija

Pamięć o bohaterach nigdy nie przemija

Pamięć o bohaterach nigdy nie przemija!


      18 października 2022 roku obyło się uroczyste odsłonięcie kamienia upamiętniającego poległych żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego – ppor. Wacława Szewczyka, ps. Odrowąż, Orkan oraz kpr. Jana Sońty, ps. Dzik.  

      Kamień został odsłonięty  na terenie Nadleśnictwa Spała, przy osadzie leśnej Chrzemce (leśnictwo Kruszewiec, gmina Lubochnia) przez dr. hab. Dariusza Roguta - Dyrektora  Łódzkiego Oddziału IPN oraz Pana Marka Miścierewicza Zastępcę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi wraz z przedstawicielem rodziny poległych.
Podczas uroczystości został odczytany apel poległych. Oddano salwę honorową w wykonaniu Kompani Reprezentacyjnej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz złożono kwiaty i wiązanki.

      W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Łódzkiego Oddziału IPN,  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwa Spała, Gminy Lubochnia, 7 Dywizjonu Lotniczego w Glinniku, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojskowego Koła Łowieckiego „Dubelt”, krewni poległych oraz uczniowie  I LO im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Tekst i zdjęcia: Mateusz Pawelec