Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

 

Teren Nadleśnictwa Spała pokrywa się z zasięgiem 4 wyznaczonych Obszarów Natura 2000,

Są to :

1. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO)- PLB140003 - DOLINA PILICY -  utworzono go w celu ochrony 32 gatunków ptaków lęgowych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. W zasięgu Nadleśnictwa znalazł się zachodni fragment Obszaru o powierzchni  1.390,4 ha  (3,9% powierzchni Obszaru), z czego grunty Nadleśnictwa to zaledwie 13,58 ha (0,04%).

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) -

1.    Dolina Dolnej Pilicy– PLH140016 - Obszar został wyznaczony na podstawie Dyrektywy Siedliskowej. Celem ochrony są siedliska i gatunki zwierząt, wraz z miejscami ich występowania. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduj się jego zachodnia część o pow. 2.011,30 ha z czego gruntu Nadleśnictwa to 378,86 ha . Na tym terenie znajduje się rezerwat przyrody „Żądłowice"

2.   Lasy Spalskie – PLH100003 -  Obszar zlokalizowany jest w centralnej części kompleksu Lasy Spalskie. Obejmuje cenne drzewostany wzdłuż  doliny rzeki Gać, jej ujście do Pilicy, oraz fragmenty Lasów Spalskich na południe od Pilicy. W zasięgu obszaru położone są rezerwaty „Spała", „Konewka" oraz większa część rezerwatu „Gać spalska. Na terenie Nadleśnictwa Spała - 1.530,26 ha.

3.   Łąki Ciebłowickie– PLH100035 - Obszar stanowią ekstensywnie użytkowane łąki na terenach zalewowych w dolinie Pilicy oraz fragmenty kompleksów leśnych z płatami grądów, na jej zboczach. W zasięgu  terytorialnym Nadleśnictwa Spał znajduje się 306,10 ha, co stanowi 61% powierzchni Obszaru, z czego grunty Nadleśnictwa to 95,61ha (18,6 %).


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Dom pamięci ponownie zaprasza

Dom pamięci ponownie zaprasza

Zapraszamy do Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta w Spale. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i obowiązujące przepisy mogą nas odwiedzić jednocześnie 3 osoby.

W celu zachowania obowiązujących zasad sanitarnych bardzo prosimy o wcześniejszą rezerwację pod numerem telefonu: 668 034 439, 44 725 70 57 lub drogą elektroniczną na adres: andrzej.choromanski@lodz.lasy.gov.pl.

Aktualnie dostępne są wystawy: 

  • Edukacja leśna leśniczek i leśników w okresie zaborów.
  • Edukacja w Średniej Szkole Leśnej w Warszawie.
  • Leśnicy Hubalczycy.
  • Żołnierze Wyklęci.
  • Leśnicy Powstańcy.
  • Leśne mapy Nadleśnictwa Spała, Glinna, Lubochnia.

 

Niestety, na spotkania w szerszym gronie musimy jeszcze poczekać.

Więcej informacji na temat Domu Pamięci jest dostępne w zakładce: https://spala.lodz.lasy.gov.pl/dom-pamieci-w-spale

 

Sporządził:

Dr inż. Andrzej Choromański