Ochrola Lasu Ochrola Lasu

OCHRONA PRZYRODY

PROGRAM OCHRONY PRZYRODY  ........ pobiezr

 

 

 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Narada szkoleniowa - bezpieczeństwo pożarowe w lasach

Narada szkoleniowa - bezpieczeństwo pożarowe w lasach

W dniu 04.03.2020 roku w komendzie PSP w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się narada szkoleniowa dla pracowników Lasów Państwowych. Spotkanie zainaugurował Komendant Powiatowy Państwowej straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim st. bryg. mgr inż. Krzysztof Iskierka.

W szkoleniu oprócz leśników z nadleśnictw Smardzewice i Spała uczestniczyli również strażacy z PSP w Tomaszowie Maz.

Na spotkaniu omówione zostały tematy dotyczące:

- zagrożenia pożarowego na terenie lasów,

- ochrony przeciwpożarowej prowadzonej przez nadleśnictwa,

- czynności kontrolno – rozpoznawczych prowadzonych przez PSP na terenach leśnych,

- pożarów lasów (rodzaje, zasady i sposoby gaszenia),

- akcji gaśniczych obszarów leśnych (statystyki, współpraca na linii PSP –  Nadleśnictwo, problemy),

- zagrożeń klęskowych, które mają miejsca po huraganach, powodziach itd.