Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

SPALSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Spalski Park Krajobrazowy został utworzony w 1995 roku Rozporządzeniem Wojewody Piotrkowskiego nr 4/95 z dnia 5 października 1995 roku. Jest to największa powierzchniowa forma ochrony przyrody znajdująca się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Spała.  Spalski Park Krajobrazowy zajmuje obszar 13.110 ha, a jego otulina 24.134 ha z czego otulina zewnętrzna ma powierzchnię 22.590 ha zaś wewnętrzna 1.544 ha. Park wchodzi w skład Zespołu  Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Powierzchnia SPK w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wynosi 7.417 ha, a otulina 7.986 ha , z czego na gruntach LP - 4.021,49 ha. Park obejmuje centralną i południową część obrębu Spała, oraz południowo – wschodni, niewielki fragment obrębu Lubochnia. Głównymi walorami Spalskiego Parku Krajobrazowego są wartościowe zasoby krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe dawnej Puszczy Pilickiej


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

entomofauna lasow spalskich

entomofauna lasow spalskich

Z inicjatywy Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Spała w dniu 25 maja 2022 roku odbyło się szkolenie obejmujące zagadnienia związane z występowaniem i różnorodnością gatunkową entomofauny związanej z Lasami Spalskimi. Szkolenie prowadził entomolog Jacek Kurzawa. W ramach zajęć kameralnych miał miejsce interesujący wykład poświęcony chronologii oraz warunkom środowiskowym jakie sprzyjały pojawieniu się owadów na obszarze dzisiejszych Lasów Spalskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru łęgów i olsów położonych w kierunku południowo-zachodnim od Spały, które są pozostałością naturalnych lasów związanych z doliną Pilicy. Lasy te są również siedliskiem bardzo rzadkich gatunków owadów, w tym także takich, których głównym obszarem występowania jest Syberia. Część terenowa odbyła się na terenie leśnictw Borki oraz Jasień. Mimo padającego deszczu udało się odwiedzić miejsca występowania rzadkich gatunków muchówek z Czerwonej Księgi Owadów tj. Criorhina pachymera i Pocota personata, a także drzeworadka syberyjskiego (Xylotrechus ibex), pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) i kwietnicy okazałej (Protaetia speciosissima (=aeruginosa) oraz dyląża garbarza (Prionus coriarius). Udało się także spotkać i zobaczyć w naturze takie owady jak lilipucik naśliwiec (Tetrops praeustus) - jeden z najmniejszych przedstawicieli rodziny kózkowatych, rzemlik plamisty (Saperda scalaris) i ciołek matowy (Dorcus parallelipipedus). W szkoleniu wzięło udział 21 osób zatrudnionych w Nadleśnictwie Spała.

Tekst i foto: Radosław Trzciński