Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROGRAM OCHRONY PRZYRODY

PROGRAM OCHRONY PRZYRODY .... pobierz

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

entomofauna lasow spalskich

entomofauna lasow spalskich

Z inicjatywy Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Spała w dniu 25 maja 2022 roku odbyło się szkolenie obejmujące zagadnienia związane z występowaniem i różnorodnością gatunkową entomofauny związanej z Lasami Spalskimi. Szkolenie prowadził entomolog Jacek Kurzawa. W ramach zajęć kameralnych miał miejsce interesujący wykład poświęcony chronologii oraz warunkom środowiskowym jakie sprzyjały pojawieniu się owadów na obszarze dzisiejszych Lasów Spalskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru łęgów i olsów położonych w kierunku południowo-zachodnim od Spały, które są pozostałością naturalnych lasów związanych z doliną Pilicy. Lasy te są również siedliskiem bardzo rzadkich gatunków owadów, w tym także takich, których głównym obszarem występowania jest Syberia. Część terenowa odbyła się na terenie leśnictw Borki oraz Jasień. Mimo padającego deszczu udało się odwiedzić miejsca występowania rzadkich gatunków muchówek z Czerwonej Księgi Owadów tj. Criorhina pachymera i Pocota personata, a także drzeworadka syberyjskiego (Xylotrechus ibex), pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) i kwietnicy okazałej (Protaetia speciosissima (=aeruginosa) oraz dyląża garbarza (Prionus coriarius). Udało się także spotkać i zobaczyć w naturze takie owady jak lilipucik naśliwiec (Tetrops praeustus) - jeden z najmniejszych przedstawicieli rodziny kózkowatych, rzemlik plamisty (Saperda scalaris) i ciołek matowy (Dorcus parallelipipedus). W szkoleniu wzięło udział 21 osób zatrudnionych w Nadleśnictwie Spała.

Tekst i foto: Radosław Trzciński