Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na gruntach  Nadleśnictwa Spała nie występują użytki ekologiczne.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

104 rocznica odzyskania niepodległości

104 rocznica odzyskania niepodległości

W przeddzień 104 rocznicy Nadleśnictwo Spała uczciło odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Reprezentacja pracowników, na czele z Nadleśniczym Panem Jackiem Wójtowiczem, złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze pod Pomnikiem przy Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich w Spale oraz przed krzyżem powstańczym w sąsiedztwie Nadleśnictwa Spała. Leśnicy oddali hołd wszystkim, którzy polegli w walce o wolną Polskę.