Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na gruntach  Nadleśnictwa Spała nie występują użytki ekologiczne.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

160 rocznica powstania styczniowego

160 rocznica powstania styczniowego


        W 160 rocznicę Powstania Styczniowego, największego polskiego zrywu niepodległościowego w XIX  wieku, delegacja leśników Nadleśnictwa Spała na czele z Panem Jackiem Wójtowiczem – Nadleśniczym oraz przedstawiciele Gminy Inowłódz z Panem Bogdanem Kąckim Wójtem Gminy, przedstawicielami rady gminy oraz harcerzami uczcili pamięć bohaterów, którzy stanęli do walki o wolność Ojczyzny. Oddając cześć uczestnikom walk złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono symboliczne znicze pod pomnikiem Powstańca Styczniowego w Spale obok siedziby nadleśnictwa. Następnie delegacje udały się do Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich, gdzie pod pomnikiem leśnika również złożono kwiaty i zapalono znicze.