Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na gruntach  Nadleśnictwa Spała nie występują użytki ekologiczne.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

DOFINANSOWANIE Z WFOŚIGW W ŁODZI na instalację fotowoltaiczną

DOFINANSOWANIE Z WFOŚIGW W ŁODZI na instalację fotowoltaiczną

 

 

Nadleśnictwo Spała w dniu 02 listopada 2022 roku podpisało umowę nr 754/OA/D/2022
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku biurowego, siedziby Nadleśnictwa Spała” .


Nazwa Zadania; „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku biurowego, siedziby Nadleśnictwa Spała”
Wartość ogólna zadania: 128.033,00 PLN
Wysokość dofinansowania:  67.740,00 PLN w formie dotacji
Zakres projektu:
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wyznaczenie efektu   ekologicznego planowanej instalacji fotowoltaicznej
- wykonanie instalacji PV o mocy 26,70 kWp
- nadzór inwestorski
- inwentaryzacja powykonawcza
Projekt zakłada:
Wykonanie zadania pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci emisji pyłu, SO2, NOX, CO, CO2 oraz wytworzenie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej w ilości 30,55 MWh/rok.
Strona internetowa: www.wfosigw.lodz.pl

 

Tekst: Agnieszka Kaczyk