Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na gruntach  Nadleśnictwa Spała nie występują użytki ekologiczne.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Pamięć o bohaterach nigdy nie przemija

Pamięć o bohaterach nigdy nie przemija

Pamięć o bohaterach nigdy nie przemija!


      18 października 2022 roku obyło się uroczyste odsłonięcie kamienia upamiętniającego poległych żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego – ppor. Wacława Szewczyka, ps. Odrowąż, Orkan oraz kpr. Jana Sońty, ps. Dzik.  

      Kamień został odsłonięty  na terenie Nadleśnictwa Spała, przy osadzie leśnej Chrzemce (leśnictwo Kruszewiec, gmina Lubochnia) przez dr. hab. Dariusza Roguta - Dyrektora  Łódzkiego Oddziału IPN oraz Pana Marka Miścierewicza Zastępcę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi wraz z przedstawicielem rodziny poległych.
Podczas uroczystości został odczytany apel poległych. Oddano salwę honorową w wykonaniu Kompani Reprezentacyjnej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz złożono kwiaty i wiązanki.

      W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Łódzkiego Oddziału IPN,  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwa Spała, Gminy Lubochnia, 7 Dywizjonu Lotniczego w Glinniku, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojskowego Koła Łowieckiego „Dubelt”, krewni poległych oraz uczniowie  I LO im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Tekst i zdjęcia: Mateusz Pawelec