Aktualności Aktualności

eko pociągiem do przyrody

W sierpniu 2020 r. czterech leśników z Nadleśnictwa Spała wzięło udział w kolejnej edycji projektu pn. „Eko Pociągiem do Przyrody” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2020”, którego głównym organizatorem jest Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu.
   W ramach imprezy odbywającej się na terenie gminy Inowłódz oferowane są wycieczki autobusowe, rowerowe, spływy kajakowe oraz wycieczki piesze, które pozostają domeną
leśników Nadleśnictwa Spała.
   Wycieczki piesze od stacji Konewka do Spały prowadzone są przez tereny leśne wzdłuż Rezerwatu przyrody „Gać Spalska”. Ich głównym celem jest utrwalenie wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych, przyswojonej w czasie cyklu wycieczek po regionie. Ponieważ wycieczki przewidują podstawy edukacji ekologicznej poprzez zwiedzanie, formę nauki poprzez turystykę i krajoznawstwo, założeniem projektu jest upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, jak również wpłynięcie na poziom świadomości ekologicznej i propagowanie zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego.
    Uczestnicy wycieczek mają okazję do bezpośredniego kontaktu z leśnikami, którzy nie tylko odpowiadają za tzw. produkcję drewna, ale zajmują się lasem jako najbogatszym ekosystemem na ziemi poprzez stosowanie zasad z wielu dziedzin wiedzy leśnej, głównie ochrony, hodowli oraz szeroko pojętego zagospodarowania lasu. To wszystko odbywa się na tle podstawowych przykładów gospodarki leśnej jak również różnych form ochrony przyrody – rezerwaty przyrody, pomniki przyrody czy użytki ekologiczne.
   W tym roku projekt „Eko Pociąg do Przyrody” odbywał się jedynie w sierpniu, ale i tak w ośmiu wycieczkach pieszych wzięło udział około 110 osób w bardzo szerokim przedziale wiekowym.

 

Tekst i foto: Marek Leszczyński

 

 


Nadleśnictwa i inne

 

 

 

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

 

Polecamy Polecamy