Aktualności Aktualności

Mała retencja w Nadleśnictwie Spała

Mała retencja w Nadleśnictwie Spała, wczoraj i dziś, ze szczególnym uwzględnieniem cieków Gać i Struga

 

  1. Historia gromadzenia wody.

Przed wieloma laty większość piętrzeń na cieku Gać była użytkowana jako elementy młynów wodnych. Od nazwisk ich właścicieli zachowały się nazwy zbiorników. Przykładem może być młyn Szczurek, przedstawiony na mapie z 1820r. Przez dwa wieki próbowano utrzymać dobry stan piętrzeń, a tym samym utrzymać retencję.

  1. Zasoby wodne

Mając na uwadze ilość wody oraz jej stan można uwzględnić dwa rodzaje retencji:

na ciekach oraz zbiorniki bezodpływowe.

W Nadleśnictwie Spała są to:

  • Gać ciek, na którym zlokalizowane są piętrzenia Szczurek, Wojcieszek, LOT, Konewka, Spała,
  • Struga, ciek w Glinie,
  • Ciek w Krzu,
  • Ciek Wielka Wola,
  • Cieki w Żądłowicach,
  • Oczka wodne projektowane i wykonane w leśnictwie Żądłowice,
  • Zbiornik przy nieistniejącej gajówce Małomierz
  • I inne

Wiecej o malej retencji w Nadlesnictwie Spała .... tutaj


Nadleśnictwa i inne

 

 

 

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

 

Polecamy Polecamy