Aktualności Aktualności

Nabywanie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśnictwo Spała ogłasza chęć zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia


      Jesteście Państwo właścicielami lasów lub gruntów, które są przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy:
      Zapraszamy do złożenia oferty sprzedaży Państwa nieruchomości Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Spała
      W pierwszej kolejności jesteśmy zainteresowani zakupem nieruchomości przylegających lub w bliskim sąsiedztwie gruntów w naszym zarządzie, regulujących granicę polno-leśną.
      Nieruchomość nie spełnia warunków, które opisaliśmy powyżej? Nic nie szkodzi. Możemy nabyć lasy i grunty do zalesienia które bezpośrednio nie sąsiadują
z gruntami w naszym zarządzie, pod warunkiem że ich lokalizacja i powierzchnia umożliwią prowadzenie na nich racjonalnej gospodarki leśnej. Przyjmujemy w takich przypadkach również oferty zbiorcze od kilku właścicieli sąsiadujących ze sobą działek.
      Możemy nabyć tylko i wyłącznie nieruchomości o uregulowanych stanie prawnym, nie objęte roszczeniami, obciążeniami a ich granice nie mogą być kwestionowane.
      Jesteście Państwo zainteresowani? Proszę w pierwszej kolejności o przesłanie do nadleśnictwa pocztą tradycyjna lub pocztą elektroniczną podstawowych informacji o Państwa nieruchomości czyli:
      - adresu administracyjnego,
      - oznaczenie księgi wieczystej nieruchomości.
      Każdą ofertę będziemy analizować i podejdziemy do niej indywidualnie.
      W przypadku, gdy wyrazimy zainteresowanie zakupem Państwa nieruchomości, skontaktujemy się z Państwem oraz poprosimy o przesłanie dokumentów niezbędnych do przygotowania naszego wniosku do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o wyrażenie zgody na nabycia Państwa działki bądź działek.
      Kupując lasy i grunty przeznaczone do zalesienia realizujemy założenia Zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

 

       Osoby zainteresowane sprzedażą nieruchomości spełniających powyższe warunki proszone są o kontakt z Nadleśnictwem Spała pod numerem telefonu 44 725 70 51, mailowo pod adresem spala@lodz.lasy.gov.pl lub o przesłanie wniosków bezpośrednio na adres nadleśnictwa: Nadleśnictwo Spała, Spała ul. A. Gabrysiewicza 2, 97-215 Inowłódz

 


Nadleśnictwa i inne

 

 

 

 

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

 

 

Polecamy Polecamy