Aktualności Aktualności

Odnawialne źródła energii

Gospodarowanie odnawialnymi źródłami energii – wspólne przedsięwzięcia nadleśnictwa i samorządów.

 

Na przykładzie rzeki Gać, w lokalizacjach piętrzeń: Zbiornik „Szczurek”, zbiornik „Konewka” przy budynku biura nadleśnictwa oraz zbiornik w Spale, można wykonać analizę zasobów i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W tekście przyjęto w zakresie zasobów: energię słońca, wody oraz pochodzącą ze spalania drewna. Ze względu na obszary zalesione i zurbanizowane w miejscowości Spała nie uwzględniono energii wiatru. Energia słońca mogłaby być wykorzystywana z ogniw fotowoltaicznych, energia wody poprzez małe turbiny, a energia cieplna i elektryczna mogłyby być wytwarzane w małych lokalnych elektrociepłowniach, opalanych drewnem.

We wszystkich trzech powyższych lokalizacjach, racjonalnym byłby montaż małych turbin wodnych. Na podstawie analiz piętrzenia w Spale można byłoby spodziewać się, że uzyskane zostaną orientacyjne moce około 20-30 kW na każdym piętrzeniu.

W lokalizacji „Szczurek” energię wody można skojarzyć z energią słoneczną rozważając montaż zestawu ogniw fotowoltaicznych.

Przy osiedlu położonym przy zbiorniku „Konewka”, energię z piętrzenia warto skojarzyć z energią słoneczną poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach budynków oraz osobnym stelażu.

Przy zbiorniku w  Spale energię z wody można skojarzyć z energią słoneczną oraz z energią pochodzącą ze spalania drewna w małej lokalnej elektrociepłowni.

Podejmując decyzje dotyczące inwestycji w odnawialne źródła energii warto wcześniej zbadać optymalny miks energetyczny z określeniem użyteczności energetycznej oraz ekonomicznej, w  konkretnej lokalizacji, z uwzględnieniem zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucji elektroenergetycznej.

Kompleksowe zinwentaryzowanie i wykorzystanie lokalnych źródeł energii  daje efekt synergii

i wpływa na efektywne gospodarowanie energią.

 

Tekst: A. Choromański


Nadleśnictwa i inne

 

 

 

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

 

Polecamy Polecamy