Aktualności Aktualności

Wiosenne wędrówki płazów

          Wiosna to okres wzmożonej aktywności wielu gatunków zwierząt, w tym płazów. Wiele z nich podczas wiosennej migracji napotyka różnego rodzaju przeszkody na trasie swej wędrówki. Jedną z najbardziej niebezpiecznych barier są dla nich ruchliwe drogi, na których niestety giną nierzadko w dużej liczbie.

      Aby ograniczyć ich śmiertelność, w drodze do zbiornika zlokalizowanego w sąsiedztwie nadleśnictwa od 23 marca rozpoczęła się akcja przenoszenia płazów przez drogę powiatową biegnącą przy siedzibie Nadleśnictwa Spała. Zainicjowana została ona przez członków Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Spała.
       Z uwagi na to, że droga ta jest bardzo ruchliwa, stanowi niebezpieczną barierę dla płazów próbujących przeprawić się na jej drugą stronę. W ramach działań ochronnych została zamontowana specjalna bariera z agrotkaniny na długości 200 m pasa drogowego, która zabezpiecza płazy przed wejściem na jezdnię. Płazy są zbierane wzdłuż bariery oraz z jezdni i przenoszone na drugą stronę drogi. Pozwala to na bezpieczne dotarcie płazom do zbiornika, w którym się rozmnażają (składany jest skrzek).
      Działania prowadzone są przez pracowników Nadleśnictwa Spała. Dziękujemy również za udział i pomoc członkom Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Wydziale Leśnym Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz przedstawicielowi RDOŚ w Łodzi.
      Dzięki podjętym działaniom dotychczas udało się zabezpieczyć i pomóc bezpiecznie dotrzeć do miejsca rozrodu ponad 350 osobnikom z różnych gatunków: żaby brunatne, ropucha szara i inne (dominującym gatunkiem była ropucha szara (Bufo bufo)).

       Podobną akcję nadleśnictwo planuje zorganizować również w przyszłym roku.

 

Tekst i zdjęcia: Mateusz Pawelec

 


Nadleśnictwa i inne

 

 

 

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

 

Polecamy Polecamy