Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKACJA

Dane  dotyczące monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa. Szczegółowe  informacje można uzyskać w Nadleśnictwie

            

W grudniu 2023 roku oraz styczniu 2024 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi został przeprowadzony audyt gospodarki leśnej w systemie PEFC przez zespół audytorów z Urzędu Dozoru Technicznego.
Audyt został przeprowadzony w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi oraz w wytypowanych przez audytora nadleśnictwach tj.: Radomsko, Bełchatów, Gostynin, Kutno i Łąck.
Podczas audytu nie stwierdzono niezgodności, a w jego wyniku naszej Dyrekcji został przyznany kolejny certyfikat o numerze:
CSL/1266/2024
w zakresie „Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi”.
Integralną częścią przyznanego certyfikatu jest załącznik z subcertyfikatami dla wszystkich 19 nadleśnictw łódzkiej Dyrekcji.

Okres ważności od 13.01.2024 r. do 12.01.2027 r.