Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKACJA

Dane  dotyczące monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa. Szczegółowe  informacje można uzyskać w Nadleśnictwie

            

 

PEFC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, w wyniku przeprowadzonego  w grudnia 2020 roku audytu  gospodarki leśnej w systemie PEFC otrzymała nowy  certyfikat o numerze PEFC FM/03/20/BS 

Okres obowiązywania certyfikatu: od 13.01.2021 r. do 12.01.2024 r.