Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKACJA

Dane  dotyczące monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa. Szczegółowe  informacje można uzyskać w Nadleśnictwie

            

 

PEFC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, w wyniku przeprowadzonego w grudnia 2020 roku audytu  gospodarki leśnej w systemie PEFC otrzymała nowy certyfikat o numerze PCBC/PEFC-3/1/2021

Okres obowiązywania certyfikatu: od 21.12.2021 r. do 12.01.2024 r.