LEŚNICTWA LEŚNICTWA

Leśnictwo CZÓŁNA

Sylwester Kopacz - Leśniczy - tel. + 48 44 725 70 64, tel. kom. 602 470 673 Rafał Piaskowski - Podleśniczy - tel. kom. 602 470 546

Czółna 1, 97-217 Lubochnia

      

Leśnictwo KIERZ

Grzegorz Bernacki - p.o. Leśniczy - tel. +48 44 725 70 63, tel.kom. 602 470 672 Wojciech Rzeźnik - Podleśniczy - tel.kom. 602 470 769

Rzekietka 8, 97-217 Lubochnia

Leśnictwo MAŁECZ

Mucha Mariusz - Leśniczy - tel. +48 44 725 70 71, tel. kom. 602470645 Krzysztof Smólski - Podleśniczy - tel. kom. 694 408 873

ul. Łódzka 61, 97-217 Lubochnia

Leśnictwo KRUSZEWIEC

Łukasz Walasik - Leśniczy - tel. +48 44 788 35 22, tel. kom. 664 710 342 Łukasz Bębas - Podleśniczy - tel. kom. 602 470 692

Kruszewiec 1, 97-217 Lubochnia

Leśnictwo LUBOSZEWY

Jarosław Krześniewski - p.o. leśniczy - tel. +48 44 725 70 66, tel. kom. 602 470 596 Wojciech Rak - Podeśniczy - tel. kom. 602 470 627

Luboszewy 356, 97-217 Lubochnia

Leśnictwo WIELKA WOLA

Jarosław Kępa - Leśniczy - tel. +48 44 725 70 75, t el. kom. 602 470 694 Piotr Socha - Podleśniczy - tel. kom. 602 470 642

Wielka Wola 49, 97-216 Czerniewice

Leśnictwo JASIEŃ

Andrzej Pazura - Leśniczy - tel. +48 44 741 87 01, tel. kom. 602 470 635 Wojciech Warda - Podleśniczy - tel. kom. 602 470 549

 Konewka 60,  97-215 Inowłódz

Leśnictwo ŻADŁOWICE

Marek Leszczyński - Leśniczy - tel. +48 44 725 70 72, tel. kom. 602 470 631 Tomasz Samek - Podleśniczy - tel. +48 44 725 70 73, tel. kom. 602 470 589

Liciążna 2, 97-215 Inowłódz

Leśnictwo MAŁOMIERZ

Wojciech Frączak - Leśniczy - tel. +48 44 725 70 60, tel.kom. 602 470 658 Adam Szpoton - Podleśniczy - tel. kom. 602 470 629

Glina 5/A, 97-220 Rzeczyca

Leśnictwo BORKI

Radosław Trzciński - Leśniczy - tel. +48 44 725 70 54, tel. kom. 602 470 759

Spała, ul. A.. Gabrysiewicza 3, 97-215 Inowłódz

GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE

Waldemar Socha - Leśniczy, tel. +48 44 741 87 01, tel. kom. 602 470 538

 Konewka 60, 97-215 Inowłódz

OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY

Jarosław Gwóźdź - Leśniczy
+48 44 725 70 69, tel. kom. 602 470 536

Glina 4, 97-220 Rzeczyca