NADLEŚNICTWO SPAŁA NADLEŚNICTWO SPAŁA

Siedziba Nadleśnictwo Spała
Nadleśnictwo Spała
+48 44 725 70 50
+48 44 725 70 52

Spała

ul. A. Gabrysiewicza 2

97-215 Inowłódz

Nadleśniczy
Jacek Wójtowicz
+48 44 725 70 50;
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Szałas
+48 44 725 70 79;
Główny Księgowy
Agnieszka Niewiadomska
+48 44 725 70 46 ;

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Małgorzata Otrębska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds Hodowli Lasu
Tel.: +48 44 725 70 81;
Marta Piechna - Krawiec
Specjalista Służby Leśnej ds Marketingu
Tel.: +48 44 725 70 43;
Beata Malinowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Stanu Posiadania
Tel.: +48 44 725 70 51
Krystian Trębacz
Specjalista Służby Leśnej ds. Urządzenia Lasu
Tel.: +48 44 725 70 51
Artur Grabowski
Specjalista Służby Leśnej ds. Użytkowania Lasu
Tel.: +48 44 725 70 43

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Małgorzata Binio
Starsza Księgowa
Tel.: +48 44 725 70 47 ;
Marzena Kuban
Starsza Księgowa
Tel.: +48 44 725 70 47 ;
Aleksandra Sej
Księgowa
Tel.: +48 44 725 70 40

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

wakat
Sekretarz
Tel.: +48 44 725 70 44 ;
Mateusz Pawelec
Specjalista ds. administracji i edukacji
Tel.: +48 44 725 70 44;
Renata Jaguścik
Specjalista ds. administracji i edukacji
Tel.: +48 44 725 70 50
Agnieszka Kaczyk
Referent ds. administracji
Tel.: +48 44 725 70 44

Posterunek Straży Leśnej

Jacek Werkowski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 44 725 70 77 ;
Mateusz Gaczkowski
Strażnik Leśny
Tel.: +48 44 725 70 77;

Samodzielne Stanowisko

Elżbieta Dyśko
Starszy Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 44 725 70 45;

Inżynier Nadzoru

Kamil Prusiński
Inżynier Nadzoru

Samodzielne Stanowisko

Andrzej Choromański
Specjalista ds. Domu Pamięci
Tel.: +48 44 725 70 57;