NADLEŚNICTWO SPAŁA NADLEŚNICTWO SPAŁA

Siedziba Nadleśnictwo Spała
Nadleśnictwo Spała
+48 44 725 70 50
+48 44 725 70 52

Spała

ul. A. Gabrysiewicza 2

97-215 Inowłódz

Nadleśniczy
Dawid Kosylak
+48 44 725 70 50;
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Szałas
+48 44 725 70 79;
Główny Księgowy
Agnieszka Niewiadomska
+48 44 725 70 46 ;

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Małgorzata Otrębska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: +48 44 725 70 81;
Marta Piechna - Krawiec
Specjalista Służby Leśnej ds. marketingu
Tel.: +48 44 725 70 43;
Beata Malinowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: +48 44 725 70 51
Krystian Trębacz
Specjalista Służby Leśnej ds. urządzenia lasu
Tel.: +48 44 725 70 51
Piotr Bojdo
Specjalista ds. sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych
Tel.: +48 44 725 70 43
Paulina Długosz
Referent ds. użytkowania lasu i łowiectwa
Tel.: +48 44 725 70 43
Mateusz Pawelec
Specjalista SL ds. Domu Pamięci i edukacji leśnej, turystyki i zamówień publicznych
Tel.: 733 006 612

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Małgorzata Binio
Starsza Księgowa
Tel.: +48 44 725 70 47 ;
Marzena Kuban
Starsza Księgowa
Tel.: +48 44 725 70 47 ;
Aleksandra Rudnicka
Starsza Księgowa
Tel.: +48 44 725 70 40

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Agnieszka Kaczyk
p.o. Sekretarz
Tel.: +48 44 725 70 44 ;
Renata Jaguścik
Specjalista ds. administracji
Tel.: +48 44 725 70 50
Marta Dembińska
Referent ds. administracji
Tel.: +48 44 725 70 44

Posterunek Straży Leśnej

Jacek Werkowski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 44 725 70 77 ;
Mateusz Gaczkowski
Strażnik Leśny
Tel.: +48 44 725 70 77;

Samodzielne Stanowisko ds. pracowniczych

Elżbieta Dyśko
Starszy Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 44 725 70 45;

Inżynier Nadzoru

Kamil Prusiński
Inżynier Nadzoru

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny

Dyżurny
Tel.: 44 725 70 78, 602 470 652