Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Spała zinwentaryzowano  obiekty uznane za pomniki przyrody

Są to pojedyncze drzewa (31 ) oraz grupy drzew (13 grup i jedna aleja) Najczęściej pomnikami są dęby szypułkowe  oraz lipy drobnolistne . Pomnikami są również sosny zwyczajne, wiąz szypułkowy.