Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Klimatu i Środowiska.

Nadleśnictwo Spała prowadzi gospodarkę leśną na podstawie zatwierdzonego planu urządzenia lasu na lata 2022 - 2031 - Decyzją Ministra Klimatu i Środowiska Nr DLŁ-WGL.8100.52.2022.LP z dnia 19 grudnia 2022 r.