UŻYTKOWANIE LASU UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie Lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

        Nadleśnictwo Spała obejmuje powierzchnię 15,5 tys.  ha oraz prowadzi nadzór nad lasami prywatnymi o powierzchni 2,6 tys. ha W 2013 roku w wyniku cięć pielęgnacyjnych oraz cięć rębnych pozyskano prawie 45 tys. m3 drewna.
W znacznej większości pozyskiwane jest drewno drzew iglastych, tj. sosnowe, gdyż procentowy udział tego gatunku w lasach Nadleśnictwa wynosi prawie 90%. Z gatunków liściastych pozyskuje się dąb, brzozę i olszę.
Pozyskane drewno sprzedawane jest głównie za pośrednictwem Portalu Leśno-Drzewnego oraz na  aukcji  e-drewno. Surowiec trafia do tartaków, przedsiębiorstw papierniczych, fabryk mebli, zakładów stolarskich oraz klientów indywidualnych.
Nadleśnictwo Spała współpracuje z osiemdziesięcioma firmami. Do siedmiu głównych odbiorców trafia 53% całego rocznego pozyskania. Pozostałe 47% nabywane jest przez siedemdziesięciu trzech mniejszych odbiorców.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

ZASADY UŻYTKOWANIA LASU do pobrania