ZAGROŻENIE POŻAROWE ZAGROŻENIE POŻAROWE

Ochrona p.poż.

  • W Nadleśnictwie Spała od roku 2006 prowadzona jest Automatyczna Stacja Meteorologiczna. Stacja posiada odpowiedni zestaw czujników oraz niezbędny osprzęt. Wszystkie czujniki podłączone są do rejestratora, który dokonuje, co minutę pomiaru wszystkich parametrów, oblicza średnią z 10 minut i przechowuje wyniki pomiarów we własnej pamięci. Wyniki pomiarów można odczytać ze strony internetowej. Stacja prowadzi pomiary całoroczne, a w okresie zagrożenia pożarowego  dodatkowo dokonuje pomiaru wilgotności ścioły. Na podstawie tych pomiarów obliczany jest stopień zagrożenia pożarowego lasu. 

 

  • Zlokalizowana w leśnictwie Borki dostrzegalnia p.pożarowa spełnia bardzo ważna funkcję w ochronie lasu. Zasięg dostrzegalni to 15 km w linii prostej. Obsługa w pełni zautomatyzowana. Odbierany obraz pozwala na zlokalizowanie pożaru z dużą dokładnością. Obsługiwana przez Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny (PAD) - dyżurnego p.poż. - zlokalizowany w biurze Nadleśnictwa. tel. kontaktowy +48 44 725 70 78 , tel. komórkowy 602 470 652