Widok zawartości stron Widok zawartości stron

zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Spała występuje 12 typów siedliskowych lasu. Wśród nich przeważają siedliska borowe z królową spalskich lasów sosną. Średni wiek wszystkich drzewostanów nadleśnictwa to 70 lat. Średnia zasobność drzewostanu tj. ilość drewna znajdującego się na 1 ha lasu wyrażona w m3 wynosi dla Nadleśnictwa Spała ponad 270 m3/ha.

            Udział siedlisk leśnych:

  • Bory (14,21%) – dominującym gatunkiem jest tu sosna z niewielką domieszką gatunków liściastych takich jak: brzoza, jarząb, osika. W runie leśnym spotkamy tu głównie: licznie występujące mchy, wrzosy oraz borówkę brusznicę.
  • Bory mieszane (35,91%) – gatunkiem głównym jest sosna, której towarzyszą: dąb, brzoza, modrzew, jodła oraz lipa. W poszycie występują tu liczne krzewy m.in.: jałowiec, leszczyna, kruszyna oraz jarząb. W warstwie runa leśnego dominuje borówka czernica, liczne mchy, paprocie i inne rośliny zielne.
  • Lasy mieszane (40,48%) – gatunkami głównymi są tu: sosna, dąb, buk oraz jodła z domieszkami różnych gatunków liściastych oraz iglastych. Warstwę podszytu reprezentuje głównie kruszyna oraz trzmielina wraz z podrostami drzew I piętra. Runo leśne bogate w roślinność charakterystyczną zarówno dla borów mieszanych, jak i lasów liściastych.
  • Lasy liściaste (6,28%) – drzewa dominujące to gatunki liściaste są to głownie: dąb, buk, wraz z licznymi gatunkami domieszkowymi: modrzewiem, lipą, klonem, grabem , czy jaworem. Dobrze rozwinięta warstwa krzewów. Ze względu na duże ocienienie w runie występują głownie gatunki zakwitające wczesną wiosną (przed rozwojem liści drzew) są to np.: zawilec gajowy, fiołek leśny, czy przylaszczka.
  • Olsy (3,53%) – gatunkiem panującym jest tu olsza z niewielką domieszką: jesionu, brzozy, czy świerka. W związku z wysoką żyznością siedliska runo charakteryzuje się dużym bogactwem. Gatunki, które spotkamy to: paprocie, konwalijka, szczawik, tojeść, różne gatunki mchów i wiele innych.